مذهبی

نکات کلیدی ۳۰ جزء قرآن کریم

نکات کلیدی ۳۰ جزء قرآن کریم

در رمضان، ماه انس با قرآن، باید ویژگی همدم بودن با قرآن را در خود ایجاد کنیم و رابطه تنگاتنگ و جدی با آن داشته باشیم؛ قرآن، کتاب کامل انسان‌سازی است و همه برنامه‌ها و رموز تکامل را دربردارد. قرآن، سخن خدا است و عمل به آن، سبب پیروزی و رستگاری در دنیا و آخرت است.

چیزی یافت نشد !
فهرست دسته بندی ها
بر چسب های مهم